CZ / ENG


AK Termer

O nás

Naše advokátní kancelář působí samostatně na trhu právních služeb již od roku 1996. Od roku 1997 též působíme v oblasti konkurzů a insolvencí. JUDr. David Termer obdržel v roce 2009 povolení Ministerstva spravedlnosti k činnosti insolvenčního správce a v roce 2010 též Zvláštní povolení insolvenčního správce, opravňující působit jako správce v reorganizacích a konkurzních řízeních u subjektů s obratem nad 100 mil Kč. Od roku 2011 vykonává naše kancelář i činnost likvidátora u subjektů finančního trhu na základě jmenování Českou národní bankou.

 Za dobu trvání jsme poskytli právní služby stovkám klientů z řad občanů i firem. Základní filozofií naší práce je poskytovat právní služby klientovi vždy tak, aby jeho zájmy byly chráněny a prosazovány účinně a efektivně.

K naplnění této vize je podle našeho mínění zapotřebí, aby právní kancelář a její advokáti měli ke kauze individuální přístup, což vedle osobního nasazení předpokládá i dostatečnou odbornost a zkušenosti potřebné k řešení konkrétního případu. Z tohoto důvodu jsme nikdy nebudovali a nebudeme budovat anonymní právní kancelář, kde se právo často stává obchodem, ale takovou právní kancelář, kde je právo službou.

Všechny případy, které nám klienti svěří, jsou řešeny právníky s dostatečnou odbornou průpravou, znalostmi a zkušenostmi pro daný tip případu. Nehrozí tedy, že kauza, která vyžaduje letité zkušenosti, bude řešena právním praktikantem. Tento přístup umožňuje, aby naše advokátní kancelář měla efektivní kontrolu nad všemi úkony, které poskytne.

V neposlední řadě, vždy a za všech okolností, dbáme na dodržování etických pravidel našeho advokátního stavu.

PŘISPÍVÁME

Podporujeme Fond ohrožených dětí

Konto bariéry

SOS dětské vesničky

All right reserved. Advokátní kancelář JUDr. David Termer 2010

O nás | Kontakty | Tým