CZ / ENG


AK Termer » Pojištění

Pojištění

Naši činnost pro klienty vykonáváme s nejvyšší pečlivostí a odborností. Přesto však může nastat situace, kdy pochybením či opominutím advokáta může vzniknout klientovi škoda. V souladu s naší zásadou poskytovat našim klientům maximální jistotu a bezpečí, máme uzavřeny nadstandardní pojištění pro takové případy.

Odpovědnost z naší advokátní činnosti je pojištěna smlouvou č. 2904434012 uzavřenou s pojišťovnou Generali Pojišťovna, a. s. s výší pojistného plnění 30.000.000 Kč.

Odpovědnost z naší činnosti insolvenčního správce je pojištěna smlouvou č. 7720329050 uzavřenou s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a. s. Vienna Insurance Group s výší pojistného plnění 30.000.000 Kč.

Existenci našich pojistek si můžete ověřit u našeho pojišťovacího makléře společnosti WI – ASS ČR, s. r. o.

PŘISPÍVÁME

Podporujeme Fond ohrožených dětí

Konto bariéry

SOS dětské vesničky

All right reserved. Advokátní kancelář JUDr. David Termer 2010

O nás | Kontakty | Tým