CZ / ENG


AK Termer » Služby » Nemovitosti

Nemovitosti

Právní služby v oblasti právních vztahů k nemovitostem jsou jednou ze specializací naší advokátní kanceláře. Za léta působení naše advokátní kancelář poskytla právní služby snad ve všech oblastech týkajících se nemovitostí.

Pro firemní klientelu jsme připraveni poskytnout fundované služby, pokud jde o koupi či prodej nemovitostí všeho druhu, nájemní a podnájemní smlouvy, zástavní smlouvy, věcná břemena či jiná věcná práva k nemovitostem.

Naše advokátní kancelář participovala na mnohých developerských projektech většího rozsahu. Jsme schopni zajistit i bezproblémový zápis práv do katastru nemovitostí. V případě zájmu klienta zprostředkujeme i veškeré související služby jako je ocenění nemovitostí a vyřízení daňové a účetní agendy s tím související.

Pro majitele domů jsme schopni nabídnout komplexní právní služby týkající se správy jejich objektu včetně přípravy nájemních smluv a řešení sporů s nájemníky.

Pro občany nabízíme služby v této oblasti v obdobném rozsahu jako pro firmy, zejména se specializujeme na realizaci koupě bytů či domů našimi klienty za využití hypotečního úvěru. Řešíme i případné právní spory týkající se nájemních smluv, spory o vlastnictví k nemovitostem, o rozsah věcných břemen apod.

PŘISPÍVÁME

Podporujeme Fond ohrožených dětí

Konto bariéry

SOS dětské vesničky

All right reserved. Advokátní kancelář JUDr. David Termer 2010

O nás | Kontakty | Tým