CZ / ENG


AK Termer » Služby » Obchodní právo

Obchodní právo

Našim obchodním klientům poskytujeme komplexní právní služby v celé šíři jejich potřeb. Během trvání kanceláře jsme poskytli a poskytujeme právní pomoc a zastoupení desítkám obchodních firem, a to od malých rodinných podniků po nadnárodní korporace.

Úplný výčet právní problematiky, kterou naše právní kancelář řeší pro naši obchodní klientelu, by byl široký. Naše typická činnost zahrnuje vymáhání a sanaci pohledávek, přípravu a vyjednávání obchodních smluv, vyřizování rejstříkových věcí a zastupování v obchodních sporech.

Kromě toho pomáhá naše advokátní kancelář obchodním klientům i v oblasti pracovního práva, autorského práva, práv k nehmotným statkům a v oblasti práva směnečného.

Naše advokátní kancelář má dlouholeté zkušenosti s prováděním akvizicí obchodních firem včetně odborného provedení due dilligence.

PŘISPÍVÁME

Podporujeme Fond ohrožených dětí

Konto bariéry

SOS dětské vesničky

All right reserved. Advokátní kancelář JUDr. David Termer 2010

O nás | Kontakty | Tým