CZ / ENG


AK Termer » Služby » Oddlužení

Oddlužení

Mnozí lidé se v posledních letech, a to i v důsledku agresivní obchodní politiky některých poskytovatelů služeb na finančním trhu, dostali do situace, kdy ztratili kontrolu nad svými osobními dluhy.

Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, nabídl těmto lidem řešení v podobě formálního procesu oddlužení. V rámci tohoto procesu je možné při splnění zákonných podmínek dosáhnout podstatného snížení dluhů a v konečné fázi jejich úplné vyřešení.

Naše advokátní kancelář zároveň disponuje licencí k výkonu insolvenčního správce a jsme tedy plně kvalifikováni poskytovat právní služby lidem, kteří se ocitli v podobných problémech.

PŘISPÍVÁME

Podporujeme Fond ohrožených dětí

Konto bariéry

SOS dětské vesničky

All right reserved. Advokátní kancelář JUDr. David Termer 2010

O nás | Kontakty | Tým