CZ / ENG


AK Termer » Služby » Reorganizace

Reorganizace

Nový insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. přinesl zcela novou možnost řešení pro podniky v potížích, kterou je formální proces reorganizace. V rámci tohoto procesu lze dosáhnout stavu, kdy restrukturalizací bilančních položek podniku a případně dalšími právně-ekonomickými opatřeními dojde k podstatnému zlepšení hospodářské situace podniku a k jeho záchraně, a to za situace, která by jinak skončila konkurzem.

Naše kancelář disponuje Zvláštním povolením Ministerstva spravedlnosti ČR pro výkon činnosti insolvenčního správce. Tento druh povolení umožňuje jeho držiteli působit jako správce ve všech typech insolvenčního procesu včetně reorganizace.

Reorganizace je na jedné straně příležitostí pro firmy v krizovém stavu, ale na druhé straně klade vysoké nároky na odborné zajištění celého procesu. Naše kancelář disponuje oprávněním k výkonu činnosti insolvenčního správce a jsme tedy schopni a připraveni svým klientům požadované služby v této oblasti zajistit.

Důležitým faktorem procesu úspěšné reorganizace je faktor času a je v zájmu obchodních firem, které se do ekonomických potíží dostaly, neoddalovat počátek procesu restrukturalizace.

Vedle konzultační činnosti v této oblasti je naše právní kancelář schopna vám připravit celkovou právní koncepci reorganizačního procesu, zajistit platformu pro vyjednávání s hlavními věřiteli, připravit reorganizační plán a provést další úkony s reorganizací spojené.

Odměna za naši činnost v této oblasti není součástí standardního tarifu advokátní kanceláře a je předmětem individuální dohody s klientem.

PŘISPÍVÁME

Podporujeme Fond ohrožených dětí

Konto bariéry

SOS dětské vesničky

All right reserved. Advokátní kancelář JUDr. David Termer 2010

O nás | Kontakty | Tým